Studie: een Cursus in Wonderen en The way of Mastery

Een Cursus in Wonderen is ontstaan in de zestiger jaren via een proces van innerlijk dictaat en is een strikt non-duale zienswijze die kernachtig samengevat kan worden als:

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.

Het boek bevat een compleet leerprogramma.
Alhoewel de tekst een christelijke terminologie hanteert krijgen deze begrippen een andere definitie dan in de traditionele uitleg.
Het ‘wonder’ staat voor een verschuiving van waarneming: Onze ‘normale’ manier van kijken is er een vanuit het ego (angst, schuld, armoedebewustzijn enz.)
Maar je kunt er ook voor kiezen om met liefde te kijken en daarmee veranderd je ervaring.
Ware vergeving is een hoofdthema in deze cursus.

In een studiegroep wordt de tekst gelezen en met elkaar besproken.
Voor meer informatie over Een Cursus in Wonderen: www.miraclesincontact.nl/

The Way of Mastery ontstond ± 20 jaar na een Cursus in Wonderen.
En evenals de cursus werd ook dit boek doorgegeven vanuit dezelfde bron.
Het bestaat uit drie delen:

The way of the Heart
The Way of Transformation
The Way of Knowing

Voor sommige mensen is het een verdieping van een Cursus in Wonderen, voor anderen een pad op zich.
Het is duidelijk minder cognitief. Gevoel en adem nemen een belangrijke plaats in.
De doorgevingen zijn direct te beluisteren via de originele audio’s.
De boeken zijn een rechtstreekse transcriptie van die audio’s,
zonder enige verandering of toevoeging.
Inmiddels zijn er al wat vertalingen op de site van The Way of Mastery te downloaden.

In een studiegroep bestuderen we het eerste deel:
The way of the heart. De tekst wordt samen gelezen en besproken.
Ervaringen met de oefeningen worden uitgewisseld.

Voor meer info over The Way of Mastery: www.thewayofmastery.nl

Yvon Scharis