Beyond ideas of right and wrong there is a field, I’ll meet you there.
Rumi

Oefengroep

Een oefengroep (max 8 deelnemers) komt een maal per 14 dagen bij elkaar om de principes van ‘een Cursus in Wonderen’ en van ‘The way of Mastery’ in de praktijk te oefenen.

Onze focus ligt op het wekken van de ‘getuige’, een plek van waaruit we kunnen kijken vanuit volledige gelijkmoedigheid, acceptatie en liefde naar alles wat verschijnt binnen ons veld van bewustzijn.

We oefenen met de volgende richtlijnen

Het doel van ons samenzijn is ont-dekken wie/wat wij werkelijk zijn.

Het is onze intentie elkaar en onszelf onvoorwaardelijk te accepteren en onvoorwaardelijke liefde te geven precies waar we zijn.

Er is geen goed of fout alleen maar leren /bewust worden.

We zijn hier niet om elkaar te adviseren, te analyseren, te redden of te fixen.

Als er oordelen in ons opkomen wanneer een ander spreekt zien we het als een kans voor onszelf om te kijken naar wat we projecteren.

Yvon Scharis