Beyond ideas of right and wrong there is a field, I’ll meet you there.
Rum
i

Oefengroep

Een oefengroep (max 8 deelnemers) komt een maal per 14 dagen bij elkaar om de principes van ‘een Cursus in Wonderen’ en van ‘The way of Mastery’ in de praktijk te oefenen.

Onze focus ligt op het wekken van de ‘getuige’, een plek van waaruit we kunnen kijken vanuit volledige gelijkmoedigheid, acceptatie en liefde naar alles wat verschijnt binnen ons veld van bewustzijn.

We oefenen met de volgende richtlijnen

Richtlijnen voor de oefengroep.

Het doel van ons samenzijn is ont-dekken wie/wat wij werkelijk zijn.

Het is onze intentie elkaar en onszelf onvoorwaardelijk te accepteren en onvoorwaardelijke liefde te geven precies waar we zijn.

Er is geen goed of fout alleen maar leren /bewust worden.

We zijn hier niet om elkaar te adviseren, te analyseren, te redden of te fixen.

Als er oordelen in ons opkomen wanneer een ander spreekt zien we het als een kans voor onszelf om te kijken naar wat we projecteren.

We oefenen om open en eerlijk vanuit ons hart te delen wat we denken en voelen.

We spreken vanuit onszelf, we gebruiken “ik-boodschappen’ geen: je / jij /wij boodschappen.

We oefenen ons er in om ons bewust te worden van overtuigingen die onze natuurlijke staat van zijn blokkeren.

We oefenen ons erin niet direct te reageren op de ander maar
even adem te halen en te voelen.

Stiltes mogen vallen, we eren de stilte, wetend dat het ons de mogelijkheid geeft om onze innerlijke leiding te horen en om dieper aanwezig te zijn bij onszelf en bij anderen.

Non-duale coaching
Studie
Oefengroep

Yvon Scharis