Beyond ideas
of right and wrong
there is a field,
I’ll meet you there.
Rumi

Oefengroep

Een oefengroep (max 8 deelnemers) komt een maal per 14 dagen bij elkaar om de principes van ‘een cursus in Wonderen en van The way of Mastery in de praktijk te oefenen aan de hand van de hieronder genoemde richtlijnen.

Onze focus zal liggen op het wekken van de getuige, een plek van waaruit we kunnen kijken vanuit volledige gelijkmoedigheid, acceptatie en perfecte liefde naar alles wat verschijnt binnen ons bewustzijnsveld.

Richtlijnen vrij vertaald naar het Clarity Process van David Hoffmeister:
 1. Het doel van ons samenzijn is elkaar onvoorwaardelijke liefde te geven en elkaar te accepteren precies waar we zijn. Niet om elkaar te veroordelen, te beschuldigen, te analyseren, te redden of te fixen.
 2. We delen open en eerlijk vanuit ons hart wat we denken en voelen. Dit is de tijd om naar onszelf te kijken en ons af te vragen welke overtuigingen de liefde in ons blokkeren.
 3. Als er oordelen in ons opkomen wanneer een ander spreekt zien we het als een kans voor onszelf om te kijken naar wat we projecteren.
 4. We onderbreken niemands proces, we geven de persoon die deelt onze onverdeelde aandacht. We gaan niet in op wat de ander zegt.
 5. Wanneer iemand klaar is met delen blijven we 30 seconden in stilte om te erkennen wat er is gedeeld.
 6. We vragen niet te veel tijd van de groep, we blijven gefocust op de essentie.
 7. We spreken vanuit onszelf, we gebruiken “ik-boodschappen’ geen: je / jij /wij boodschappen.
  We nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen ervaringen en respecteren die van anderen.
 8. We verbergen niet onze gekwetste of boze gevoelens. We delen deze gevoelens zonder iemand anders hiervoor verantwoordelijk te maken.
 9. We zullen onszelf niet verdedigen of proberen onze woorden of daden te rechtvaardigen.
 10. We brengen niet het verleden of de toekomst naar voren, behalve wanneer het voor ons hier en nu speelt. We blijven ons focussen op wat we nu voelen.
 11. Stiltes mogen vallen, we eren de stilte, wetend dat het ons de mogelijkheid geeft om onze innerlijke leiding te horen en om dieper aanwezig te zijn bij onszelf en bij anderen.
 12. Als we voelen dat de groep afdwaalt van het doel, vragen we een moment stilte, zodat de groep opnieuw naar binnen kan gaan en zich het doel herinneren.

Yvon Scharis